Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego

W dniu 1 kwietnia 2006 r. w Legionowie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego. Porządek obrad obejmował m.in.:

 • Sprawozdania Zarządu PZS i Komisji Rewizyjnej,
 • Udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
 • Wybory nowych władz,
 • Wolne głosy i wnioski,
 • Podjęcie uchwał.

Przewodniczący Związku, Pan Bogusław Jakóbiec, przedstawił ocenę całej kadencji ustępującego Zarządu:

 • Krytycznie ocenił skuteczność w zbieraniu składek od członków PZS.
 • Niektóre osoby deklarujące się do pracy w Zarządzie nie wywiązały się, brak samodyscypliny, nie powiadamianie o zebraniach .
 • Podziękowanie za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w działalność PZS Panu Jackowi Domagalskiemu i Panu Piotrowi Koperowi.
 • Pan Jakóbiec podkreślił, że zrobiono wiele w kierunku pozyskania nowych członków Związku ze znacznym skutkiem.
 • Jedna osoba zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie, na jej miejsce wszedł p. Postułka.
 • Kwartalnik "SAUNA" ukazywał się i jest planowane dalsze wydawanie.
 • Dla popularyzacji PZS uczestniczył również w Targach Poznańskich na stoisku jednej z firm działających w branży saunowej,
 • Próby rejestracji działalności gospodarczej Związku zajęły około pół roku, spotkały się z ogromnymi trudnościami i zostały wstrzymane dalsze działania w tym kierunku.
 • Przez ostatnie 5 lat skupiano się głównie na pozyskiwaniu członków Związku, zmianach w szeregach oraz próbie rejestracji działalności gospodarczej Związku. W czasie kadencji odbyło się 27 Zebrań Zarządu.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium od Zjazdu.

Nowy Zarząd Polskiego Związku Saunowego tworzą:

 • Bogusław Jakóbiec - Przewodniczący
 • Piotr Koper - Wiceprzewodniczący
 • Wojciech Wrzesiński - Skarbnik
 • Arkadiusz Rawza - Członek

Podczas Zjazdu wybrano także nową Komisję Rewizyjną:

 • Jacek Domagalski - Przewodniczący
 • Zdzisław Koper - Członek
 • Zbigniew Szklarski - Członek

Nowe władze Związku przedstawiły planowane kierunki działań na lata 2006-2010:

 1. Zmiana statutu Związku oraz jego siedziby.
 2. Nabór nowych członków.
 3. Rozszerzenie i zwiększenie nakładu kwartalnika "SAUNA."
 4. Szybkie zaistnienie w internecie ze stroną www.
 5. PZS jako bank informacji trudnych do osiągnięcia przez członków.
 6. Rozszerzenie współpracy z podobnymi związkami działającymi w innych krajach europejskich.

Jedną z ważniejszych uchwał podjętych na Walnym Zebraniu, była decyzja o zmianie Statutu. Planowane zmiany mają obejmować m.in.:

 • Zmianę siedziby Związku,
 • Usunięcie rozdziałów definiujących struktury terenowe,
 • Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
Napisane 04 Apr 2006
Komentarze

Imię:
E-mail: (opcjonalnie)
Captcha
CAPTCHA, click to refresh

© Polski Związek Saunowy 2016
Panel