Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego

W dniu 10 czerwca 2006 r. w Legionowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego. Zjazd podjął uchwałę o zmianie Statutu Związku:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Polskiego Związku Saunowego
z dnia 10 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany statutu Związku

Z uwagi na zbyt obszerną treść statutu Polskiego Związku Saunowego, nieadekwatną do jego struktury organizacyjnej, członkowie Związku obecni na jego Walnym Zebraniu w dniu 10 czerwca 2006 roku w Legionowie postanawiają dokonać zmiany w statucie.
Ponieważ brak jest w strukturze Związku zarówno organów regionalnych jak i kół związkowych i nie przewiduje się ich powołania, postanawia się wykreślić rozdział VI i VII obecnego statutu Związku. Odpowiedniej korekty wymaga również treść innych rozdziałów, między innymi z tego powodu, że bezcelowe jest używanie nazwy Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna. Po wykreśleniu treści obecnego rozdziału VI i VII i wprowadzeniu innych stosownych korekt, statut Polskiego Związku Saunowego otrzymuje następujące brzmienie

Napisane 27 Jun 2006
Komentarze

Imię:
E-mail: (opcjonalnie)
Captcha
CAPTCHA, click to refresh

© Polski Związek Saunowy 2016
Panel