Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego
wydrukuj

W dniu 10 czerwca 2006 r. w Legionowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego. Zjazd podjął uchwałę o zmianie Statutu Związku.

Czytaj więcej...
zebranie związek saunowy statut
Komentarze
Napisane 27 Czerwiec 2006W dniu 1 kwietnia 2006 r. w Legionowie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego. Porządek obrad obejmował m.in.:

  • Sprawozdania Zarządu PZS i Komisji Rewizyjnej,
  • Udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
  • Wybory nowych władz,
  • Wolne głosy i wnioski,
  • Podjęcie uchwał.
Napisane 4 Kwiecień 2006© Polski Związek Saunowy 2016
Panel