Polski Związek Saunowy
Historia PZS

Celem Polskiego Związku Saunowego jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa zasad kąpieli saunowej jako ważnej idei służącej zdrowiu i rekreacji ludzi, popieranie zakładania i prowadzenia wysokiej jakości urządzeń kąpielowych, w szczególności saun i łaźni parowych.

Powstanie Polskiego Związku Saunowego

Komitet założycielski zebrał się 26 Iistopada 1998 roku, a 9 grudnia tegoż roku w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach został złożony wniosek o rejestrację naszego stowarzyszenia. W skład grupy założycielskiej wchodzili specjaliści z różnych dziedzin, między innymi przedstawiciele dużych profesjonalnych firm produkujących i sprzedających sauny, lekarze, fizjoterapeuci, prawnicy. 21 kwietnia 1999 roku, decyzją Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w Katowicach, został zarejestrowany nasz Związek.

Idea powstania związku zrodziła się wiele Iat temu, kiedy pracowałem w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji. Głównym jej źródłem był fakt, że niemal każdy ówczesny mój kontakt z sauną, i to zarówno domową, jak i publiczną, dowodził jak niski jest poziom wiedzy użytkowników o walorach zdrowotnych oraz praktycznych zasadach korzystania z kąpieli saunowych. Równie niski był poziom usług świadczonych przez personel obsługujący sauny publiczne.

Udało mi się pozyskać dla Idei Związku podobnie myślące osoby: Jacka DomagaIskiego i Zdzisława Kopera. Wspólnie tworzyliśmy grupkę zapaleńców, w różny sposób próbowali znaleźć rozwiązanie tego problemu. Jednak "iskrą zapalną" naszych działań, zmierzających do powołania związku, było poznanie Pana Hansa Stiebe, przedstawiciela firmy KLAFS w Polsce. To od niego dowiedzieliśmy się o istnieniu podobnego związku w Niemczech oraz innych krajach.

Kontakt z panem Stiebe ugruntował nasze wcześniejsze przekonanie i po wielu perypetiach zaowocował prawnym usankcjonowaniem naszych dążeń.

W podstawowym akcie prawnym naszego Związku, jakim jest statut, znalazła się myśl przewodnia warunkująca powołanie związku:
"...przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa zasad kąpieli saunowych jako ważnej idei służącej zdrowiu i rekreacji, popieranie zakładania i prowadzenia wysokiej jakości urządzeń kąpielowych, w szczególności saun i łaźni parowych." Wcieleniem w życie tej myśli była m.in. podjęta w roku 2003 na posiedzeniu zarządu Związku decyzja o stworzeniu czasopisma. W dalszej kolejności Polski Związek Saunowy planuje:

  • opracowanie programu kursów informacyjno-szkoleniowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą obejmującą kąpiele saunowe.
  • stworzenie systemu edukacji w dziedzinie kąpieli saunowych, z akcentem na utworzenie zawodu instruktora obsługi saun i łaźni parowych.

Nasze działania pragniemy prowadzić we współpracy ze związkami saunowymi innych krajów Europy, korzystając z ich doświadczeń. Do tej pory, dzięki pomocy Pana Stiebe nawiązano już kontakt z Niemieckim Związkiem Saunowym oraz Fińskim Związkiem Saunowym w osobach prof. Eberhardta Konradiego i Mattiego Kivinena, pełniącego równocześnie funkcję Prezydenta Międzynarodowego Związku Saunowego. Te kontakty zaowocowały z kolei zaproszeniem przedstawicieli PZS na XII Międzynarodowy Kongres Związków Saunowych, który odbył się w Zurychu w 2002 roku, a na który wydelegowany został członek Zarządu Pan Piotr Koper.

Prezes Polskiego Związku Saunowego
Bogusław Jakóbiec

Komentarze
Napisane 28 Sep 2016 przez Administrator

Imię: Remember me
E-mail: (opcjonalnie)
Captcha
CAPTCHA, click to refresh

© Polski Związek Saunowy 2016
Panel