Polski Związek Saunowy
Członkowie

Zgodnie ze Statutem PZS Członkowie Związku dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, jeśli jego stałym miejscem zamieszkania jest terytorium Polski, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych, a urzeczywistnienie celów Związku łączy ze swymi zainteresowaniami lub interesami zawodowymi.
 
PZS zachęca wszystkich miłośników sauny do wstępowania w jego szeregi. Kandydaci mogą się tutaj zapoznać z pełnym tekstem Statutu PZS. Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w nasze szeregi prosimy o kontakt e-mailowy.


© Polski Związek Saunowy 2016
Panel