Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego @ 04 Apr 2006

W dniu 1 kwietnia 2006 r. w Legionowie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Saunowego. Porządek obrad obejmował m.in.:

Przewodniczący Związku, Pan Bogusław Jakóbiec, przedstawił ocenę całej kadencji ustępującego Zarządu:

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium od Zjazdu.

Nowy Zarząd Polskiego Związku Saunowego tworzą:

Podczas Zjazdu wybrano także nową Komisję Rewizyjną:

Nowe władze Związku przedstawiły planowane kierunki działań na lata 2006-2010:

  1. Zmiana statutu Związku oraz jego siedziby.
  2. Nabór nowych członków.
  3. Rozszerzenie i zwiększenie nakładu kwartalnika "SAUNA."
  4. Szybkie zaistnienie w internecie ze stroną www.
  5. PZS jako bank informacji trudnych do osiągnięcia przez członków.
  6. Rozszerzenie współpracy z podobnymi związkami działającymi w innych krajach europejskich.

Jedną z ważniejszych uchwał podjętych na Walnym Zebraniu, była decyzja o zmianie Statutu. Planowane zmiany mają obejmować m.in.: